O oddelku

V šolskem letu 2003/04 sta se Gimnazija  Šiška in Rokometna zveza Slovenije dogovorili, da se na šoli uvede homogen ROKOMETNI ODDELEK.

Partnerji v projektu:

Kot partnerji v projektu sodelujejo Ministrstvo za šolstvo in šport, Gimnazija  Šiška,  Rokometna zveza Slovenije, dijaki in njihovi starši.
Šola  zagotavlja, da bo pedagoški proces organizirala tako, da bodo dijaki športniki uspešni v šoli in bodo usklajevali šolske in športne obveznosti.
Rokometna Zveza zagotavlja kvaliteten trening in enotno opremo.
Starši in dijaki morajo poskrbeti, da bodo dijaki izpolnjevali vse šolske obveznosti.

Vpis v rokometne oddelke:

Za  rokometni oddelek izbiramo dijake po dveh kriterijih. Najprej naredimo izbor po športnem kriteriju. Tu pridejo v izbor vsi učenci, ki redno trenirajo in tekmujejo na uradnih tekmovanjih. Po tem se naredi izbor po učnih kriterijih, ki je enoten za vso šolo.

Cilji dela v rokometnem oddelku

Cilj šolanja na Gimnaziji Šiška niso  samo vrhunski rezultati, ampak optimalen razvoj mladih športnikov na vseh področjih. Naš cilj je seveda čim več reprezentantov, hkrati pa čim več  šolanih rokometašev, ki bodo po končani karieri z veseljem skrbeli za razvoj bodočih rokometnih generacij.

Posebnosti dela v športnih oddelkih klasičnega tipa

 • Dijaki so pri vpisu najprej izbrani po športnem in nato še po učnem kriteriju.
 • Število dijakov v oddelku je od 11 do 22.
 • Pouk poteka le v dopoldanskem času.
 • Učitelji, ki poučujejo v športnih oddelkih, imajo v delovni obveznosti nekaj ur, namenjenih za individualno pomoč dijakom športnikom.
 • Pouk športne vzgoje poteka v obliki treh jutranjih treningov po 2 uri – 6 ur tedensko.
 • Dijaki vrhunski športniki, ki so dlje časa odsotni zaradi športa, lahko šolanje usklajujejo z individualno pogodbo.
 • Dijakom, ki so perspektivni ali vrhunski športniki in iz opravičljivih razlogov ne napredujejo ali ne zaključijo šolanja, se status dijaka lahko podaljša, vendar največ za dve leti.
 • Za  usklajevanje dela z dijaki skrbijo razrednik, športni in pedagoški koordinator, svetovalna služba.
 • Preverjanja in ocenjevanja so vnaprej napovedana tako za pisno kot za ustno preverjanje ocen in so skupaj s športnimi obremenitvami vpisana v poseben obrazec v dijakovem rokovniku.
 • Dijak športnik lahko prehaja iz športnega v splošni oddelek in obratno. Prehod je urejen s pravilnikom.
 • Dijaki športniki so razdeljeni po kategorijah glede na svojo športno uspešnost. Pridobijo lahko A,B ali C  status.

Posebnosti dela v homogenem rokometnem oddelku

 • Koordinacija med športnim in šolskim delom je optimalna.
 • Dijaki imajo v urnik vgrajene organizirane ure učne pomoči (OUP).
 • Dijaku je nudena vsakodnevna pomoč pedagoga, vzgojitelja in psihologa. Psiholog je hkrati pedagoški koordinator.
 • Dijakom je zagotovljena za športnike prilagojena prehrana.
 • V dopoldanskem času imajo štiri treninge , od tega dva rokometna pod vodstvom Sonje Čotar. Enkrat je oddelek skupaj, ekrat pa so deljeni po spolu. Športna vzgoja in rokometni treningi se izvajajo v vrhunskih pogojih – atletski stadion in atletska dvorana, gimnastični center na Drenikovi, Hala Tivoli.
 • Rokometna zveza dijake opremi z osnovno športno opremo – trenirke, dresi, žoge.
 • Sodelovanje s fizioterapevtom je zagotovljeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *