Postopek vpisa na rokometni oddelek Gimnazije Šiška

Postopek vpisa poteka v treh korakih

 • Izbor po športnih kriterijih

tudi za dijake, ki razmišljajo o športnem oddelku šele v drugem krogu ali na drugi šoli

 • Izbor po učnih kriterijih (točke!)

izmed vseh vpisanih na gimnazijo Šiška/šo

 • Izbor v rokometni razred

izmed vseh sprejetih na gimnazijo Šiška/šo

Pomembni datumi

 • Do 18.2.          prinašanje športnih dokazil
 • Do 15.3.          GŠ kandidatu posreduje potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis
 • Do 23.3.          vpis v gimnazijo
 • 4.4.                 javna objava številčnega stanja
 • 7.4.                 sestanek z prijavljenimi učenci
 • Do 15.4.          prenos prijav
 • 9.5.                 javna objava omejitev vpisa
 • 10.5.                pisno obveščanje prijavljenih učencev in pisna navodila o nadalnjih postopkih
 • Od 16.6. – 20.6. prinašanje dokumentov
 • 21.6.                objava rezultatov 1 kroga izbirnega postopka
 • Od 21.6. – 23.6. (v primeru omejitve vpisa) prijava kandidatov za 2 krog vpisa
 • 24.6.               objava rezultatov 2 kroga – v primeru omejitve vpisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *