Treningi

V dopoldanskem času, t.j. v času rednega pouka, imajo dijaki štiri treninge, dva rokometna, atletski trening, akrobatiko oz. športne igre v prvem in drugem letniku. V tretjem letniku imajo dijaki še vedno dva rokometna treninga, enkrat imajo trening moči na atletskem stadionu, enkrat pa imajo trening za razvoj koordinacije, ravnotežja in eksplozivne moči v telovadnici.  Po potrebi oz. po dogovoru s klubskimi trenerji imajo dijaki možnost treninga v šolskem fitnesu.
Za treninge so zagotovljeni najboljši možni pogoji na atletskem stadionu, v specializirani gimnastični dvorani, telovadnici, na voljo pa imajo dijaki tudi plezalnico in fitnes. Vsi treningi so lahko podprti z nadstandardno opremo (avdio-video oprema, merilniki srčnega utripa, tenziometrijska plošča, računalniška oprema in strokovna literatura).