Atletski treningi

Na atletskih treningih v prvem in drugem letniku je delo usmerjeno tako, da dijaki spoznajo vse atletske discipline, dosežejo svoje najboljše rezultate. To delamo zaradi razvoja koordinacije, širine  motoričnih znanj in splošne izobrazbe. Nekaj treningov je namenjenih tudi razvoju hitrosti, predvsem pa na vsaki uri delamo specialne tekaške vaje, ki izboljšujejo tehniko teka . Te vaje tudi pomagajo pri izboljšavi odriva, ki je za rokomet zelo pomemben.
V tretjem letniku je poudarek na učenju pravilne tehnike dvigovanja uteži, v četrtem pa dijaki  izvajajo trening z utežmi po individualnih sposobnostih.