Rokometni treningi

Treningi potekajo v MALI DVORANI HALE TIVOLI od ponedeljka do petka od 7.30 do 9.00 ure.

Vsak letnik ima dva rokometna treninga tedensko, enkrat so združeni po letniku, enkrat pa po spolu.
3. letnik pa ima še en dodaten rokometni trening v okviru športne vzgoje, ki poteka v šolski športni dvorani.
Treningi so organizirani tako, da je največji poudarek na individualni napadalni in obrambni tehniki in taktiki, veliko število vaj pa se izvaja v dvojicah, trojicah. Za tak način treningov smo se odločili predvsem zato, ker v klubih gojijo različne obrambne oziroma napadalne taktične variante, individualno elemente, vaje v dvojicah, trojicah pa lahko dijaki in dijakinje nemoteno uporabijo na treningih svojega kluba.
Dijaki in dijakinje rokometnih oddelkov nastopajo za šolski ekipi v tekmovanju srednjih šol, zato je nekaj treningov namenjenih tudi kolektivni tehniki in taktiki napada ter obrambe, ki sta odvisni od razpoložljivega kadra..
Zahtevnost vaj na treningih je prilagojena predhodnemu znanju rokometašev in  rokometašic, stopnjuje pa se tudi po letnikih.
Ko so rokometaši in rokometašice na treningih združeni po spolu, združujemo 1. in 2. letnik ter 3. in 4. Skupine se tekom šolskega leta, glede na znanje, lahko nekoliko tudi spreminjajo.
1. in 2. letnik ima treninge v šolski telovadnici, namenjeni pa so predvsem učenju in izpopolnjevanju individualne tehnike in taktike napada in obrambe.
3. in 4 letnik pa ima treninge v mali dvorani Hale Tivoli. Te treninge pa izkoriščamo za izvajanje individualnih in skupinskih protinapadov, različnih obrambnih ter napadalnih vaj v dvojicah, trojkah…
Nekaj treningov je posebej namenjenih tudi vratarjem in vratarkam. Te treninge izvaja trener, ki je posebej usposobljen  za delo z vratarji.
Na rokometnih treningih sodelujejo občasno tudi reprezentančni trenerji. Redno pa se v delo vključujejo klubski trenerji.